(Ağız ve Çene - Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) AÇBİD "Ağız ve Çene-Yüz Bölgesi ile komşu alanlara ait hastalıklar ve cerrahileri konularında uzman diş hekimi ve teknistenlerin daha iyi eğitimler alarak yetişmelerini sağlamak; bunların yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını ve araştırma yapmalarını sağlamak, onları temsil etmek, aynı konuda çalışan, dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak" olup AÇBİD kongresinde katılım oldukça yoğun, program içeriği ise son derece tatmin ediciydi.